U Sarajevu promovirana knjiga “Bog je lijep – estetski doživljaj Kur’ana”


shadow

Izdavački centar Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini El-Kalem danas je u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu organizirao promociju knjige „Bog je lijep – estetski doživljaj Kur’ana“ autora Navida Kermanija, u prevodu prof. dr. Sulejmana Boste.

Ovom prilikom o knjizi su govorili prof. dr. Dževad Hodžić, prof. dr. Sulejman Bosto, akademik Enes Karić, dr. Hilmo Neimarlija, doc. dr. Samedin Kadić, MA Merjem Hodžić Jusić.

„Ova knjiga koju promoviramo predstavlja veliki prevodilački, urednički i izdavački projekat, jedan od najznačajnijih i najvećih u posljednjih petnaestak godina, ne samo u okviru El-Kalema, nego i kod nas općenito. Drago mi je da je Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice podržala ovaj projekat. Ova studija je značajna i po tome što se temelji na kompetentnim uvidima u literaturu“, izjavio je Dževad Hodžić, direktor Uprave za obrazovanje i nauku.

Akademik Karić je ocijenio da je Kermani intelektualac koji je spojio ono što je zapadno obrazovanje i ono što je visoko islamsko obrazovanje.

„Napisao je mnoge knjige, među kojima knjigu koju danas promoviramo. Ovu knjigu je najbolje predstaviti u okviru trijade. Kad se govori o fenomenu Kur’ana, imaju tri glavne recepcije, tri glavna ljudska zahvatanja, usvajanja Kur’ana. Prvo je usvajanje Kur’ana umom, to su komentari Kur’ana. Drugo je okom, vidom, to su kaligrafska djela, arabeske, i treće, a za narod najvažnije, učenje Kur’ana, milozvučno recitiranje Kur’ana. Ova Kermanijeva knjiga bavi se trećom dimenzijom, auditivnim, milozvučnim, plasiranjem Kur’ana od strane profesionalnih učača do recipijenata. Ova knjiga je univerzitetska i doživjela je veliki uspjeh“, naglasio je Karić.
Hodžić Jusić podsjetila je da je Kermani jedan od najvažnijih i najutjecajnijih njemačkih pisaca 21. stoljeća.

„On igra važnu ulogu općenito u intelektualnom svijetu u Evropi. On je njemački Iranac. Porijeklom je Iranac, ali je rođen u Njemačkoj i sva svoja djela piše na njemačkom jeziku. Na vrlo zanimljiv i vješt način kombinira historiju i Istoka i Zapada. U svojim djelima nastoji, na neki način, da pomiri te dvije tradicije, ta dva svijeta, veliki je poznavatelj i muslimanske i kršćanske tradicije, i to je ono što njegova djela čini posebnim i zanimljivim, stalni dodiri Istoka i Zapada, stalno nastojanje da pomiri ta dva svijeta, a smanji netrpeljivosti, nerazumijevanja i sukobe“, kazala je ona.

Moderator je bio Haris Dubravac, koji je i urednik izdanja.

Author

admin