shadow

Ured za hadž i umru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine angažovao je 47 vodiča za svaku grupu naših hadžija kako bi im olakšao obavljanje obreda, ali i drugih aktivnosti koje budu poduzimali tokom boravka u Saudijskoj Arabiji. Vodiči su spona sa hadžijama zbog čega je njihova uloga u obavljanju…