shadow

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA) ove godine obilježava 20. godišnjicu od osnivanja, a muftija IZBSA Sabahudin-ef. Ćeman za Agenciju MINA je govorio o aktivnostima, kao i izazovima i uspjesima ove zajednice. „Naš uspjeh je u tome što smo sve radili, i što sve radimo zajedno. Ništa se ne…

shadow

Islamske informativne novine (IIN) Preporod na svojoj zvaničnoj web stranici objavile su serijal tekstova “Prilozi za enciklopedijski leksikon Kur’ana”, čiji je autor prof. dr. Enes Karić. „Ovom djelu, koje je u procesu višegodišnjeg komponiranja i nastajanja, namijenjena je uloga da se o nekih hiljadu…