Dani Ajvatovice – Najava događaja za ponedjeljak 27. juni 2022. godinePosjeta Udruženju za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama „Leptir“, BUGOJNO

U 10:30 sati – Posjeta Udruženju djece i mladih oboljelih od dijabetesa „Slatki svijet“, BUGOJNO

U 11.30 sati – Posjeta Edukacijsko- rehabilitacijskom centru „Duga“, NOVI TRAVNIK

U 12.15 sati – Posjeta Humanitarnom udruženju „Sreća za sve“, TRAVNIK

U 11.00 sati – Posjeta Udruženju za pomoć osobama s poteškoćama u razvoju „Vodopad ljubavi“, JAJCE

U 19.00 sati – Javna tribina, Historijska pravna retrospektiva i aktuelne pravne pozicije u BiH, izlagači: dr. sc. Ajdin Huseinspahić i dr. sc. Sedad Dedić, Velika sala Općine Travnik, TRAVNIK

Author

admin