Naučna konferencija 450 godina Gazi Turali-begova vakufa 13. i 14. decembra


shadow

Naučna konferencija „450 godina Gazi Turali-begova vakufa“ bit će održana 13. i 14. decembra 2022. godine, u okviru obilježavanja jubileja 450 godina Gazi Turali-begova vakufa.

Svečano otvaranje konferencije bit će održano u Kongresnoj sali Hotela Mellain u Tuzli 13. decembra s početkom u 18.00 sati, a konferenciju će otvoriti i uvodno predavanje održati dr. Vahid-ef. Fazlović, muftija tuzlanski.

Prisutnima će se tokom svečanog otvaranja obratiti i hafiz Ahmed-ef. Huskanović, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Tuzla, dr. Šefko Sulejmanović direktor Instituta za društvena i religijska istraživanja i mr. Osman Lavić, direktor Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu.

Također, ovom prilikom će biti predstavljena izložba pod nazivom „Vakufname u Bosni i Hercegovini“.

Radni dio naučne konferencije bit će održan u Amfiteatru Behram-begove medrese 14. decembra s početkom u 9.00 sati, a uvodno obraćanje će imati dr. Ahmed-ef. Hatunić, direktor Medrese.

Učesnici konferencije su: dr. Ramiza Smajić, mr. Kemal Nurkić, dr. Nihad Dostović, dr. Senaid Zajimović, dr. Ferid Dautović, dr. Sead Selimović, mr. Rusmir Djedović, Emir Šečić, mr. Almira Bećirović, dr. Šefko Sulejmanović, mr. Omer Zulić, Hatidža Fetahagić, dr. Izet Šabotić, dr. Elvir Duranović, mr. Dženan Rahmanović i mr. Elmedin Avdibašić.

Izlaganja su planirana u četiri sesije koje će tretirati teme: “Društveno-političke i demografske prilike u Osmanskom carstvu, Smederevskom i Zvorničkom sandžaku u vrijeme Gazi Turali-bega”, “Vrste vakufa i njihova društveno-prosvjetna uloga, s posebnim osvrtom na bosanskohercegovačke prostore”, “Ličnost Gazi Turali-bega i neke karakteristike njegovih vakufa” i “Uzurpacija i obnova vakufa, s posebnim osvrtom na Tuzlu i njenu okolinu”.

Organizatori ovog naučnog skupa su Muftijstvo tuzlansko, Institut za društvena i religijska istraživanja i Medžlis Islamske zajednice Tuzla.

Ime Gazi Turali-bega decenijama je bilo nepravedno i neopravdano zapostavljano, iako je riječ o najznačajnijem vakifu sjeveroistočne Bosne i jednoj od najvažnijih ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine. Gazi Turali-beg je utemeljio urbanu Tuzlu i od nje u šesnaestom stoljeću napravio centralno administrativno mjesto na ovome području, što se zadržalo do današnjeg dana. Tuzli je ovaj plemeniti vakif podario džamiju, 38 dućana, jednu četvrtinu ukupnih izvora slane vode, han, hamam, preko 750 dunuma zemlje, 300.000 akči. Pored Tuzle, Gazi Turali-beg je ostavio brojne vakufe u Sarajevu, Foči, Čajniču, Prači, zatim Novom Pazaru i Čačku u današnjoj Srbiji i Iloku u današnjoj Hrvatskoj.

Veliki jubilej 450 godina njegovog vakufa se tokom 2022. godine obilježava brojnim manifestacijama vjerskog, kulturnog i znanstvenog karaktera.

Author

admin