Okrugli sto povodom 120 godina rođenja Muhameda Tajiba Okića 3. novembra


shadow

Okrugli sto povodom 120 godina rođenja Muhameda Tajiba Okića pod nazivom „Okićevo artikuliranje islamskog obrazovanja na razmeđu savremenosti i tradicije“ bit će održan 3. novembra u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu, s početkom u 12.30 sati.

Izlagači na ovom okruglom stolu će biti muftija sarajevski dr. Nedžad Grabus, muftija goraždanski Remzija Pitić, dr. Zehra Alispahić, hafiz dr. Kenan Musić, dr. Ekrem Tucaković, dr. Hajrudin Hodžić, dr. Behlul Kanagi i hafiz mr. Hamza Lavić.

Na temelju Tezkiretname – programa institucionalnog obilježavanja godišnjica rođenja istaknutih ličnosti, Muhamed Tajib Okić spada u I kategoriju,  u kojoj su uvrštene osobe koje imaju najširi i opći značaj za islam, muslimane i Islamsku zajednici (IZ) u Bosni i Hercegovini u cjelini, ličnosti kod kojih je doprinos bio integralnog karaktera.

Muhamed Tajib Okić rođen je u Gračanici 1902. godine, a na ahiret je preselio u Ankari, Republika Turska, 1977. godine.
Rođen je u ulemanskoj porodici, školovao se u Sarajevu, Beogradu, Zagrebu, Tunisu i na Sorboni.

Radio je kao profesor teoloških predmeta na Šerijatskoj gimnaziji u Sarajevu i Velikoj medresi Kralja Aleksandra u Skoplju. Tokom Drugog svjetskog rata je radio u ambasadi Turske u Beogradu kao prevodilac i sekretar. Godine 1944. bio je interniran u Njemačku.

Njegova karijera ide drugim putem kada bude pozvan u Ankaru na novoosnovani univerzitet kao predavač na predmetima Hadis, a kasnije i Tefsir. Radio je kao profesor u Konji i Univerzitetu Ataturk u Erzerumu.

Bio je poliglota i iznimno plodan autor. Pored toga, obrazovao je veliki broj mladih nastavnika teoloških predmeta širom Turske.

Može se s punim pravom smatrati osnivačem moderne Katedre Hadisa i Tefsira na islamskim fakultetima u Republici Turskoj.

Author

admin