Hutba glavnog imama MIZ Osijek Senad-ef. Heveševića – Detalji Poslanikovog života su izvor inspiracije i smjerodavni primjeri


shadow

Rebiul-evel je prilika da se osvrnemo prije svega na sebe i ono oko sebe, da potražimo svoje slabe tačke, da usporedimo svoje ponašanje prema ženama, djeci, siromašnima, muslimanima, nemuslimanima i drugima s ponašanjem Muhammeda, a.s. – naglasio je danas Senad-ef. Hevešević, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Osijek.

Hevešević je održao hutbu u mesdžidu u Osijeku, a obraćajući se prisutnim vjernicima kazao je da ovaj mjesec rebiul-evel ima posebno mjesto u srcima muslimanki i muslimana Osijeka i okolice jer postavljaju kamen temeljac za Islamski centar.

„Dobro nam je poznato da je Muhammed, a.s., po dolasku u Medinu pristupio izgradnji džamije što je prije bilo moguće.

Muslimanska bogoštovna općina u Osijeku osnovana je 1927. godine, a upravo je ova generacija počašćena da bude ta koja će ispuniti, uz Allahovu pomoć, praksu Muhammeda, a.s., o gradnji džamije. Ne smijemo, ne trebamo i nećemo dozvoliti, ako Bog da, da ova prilika kraj nas prođe, a da je ne iskoristimo na najbolji mogući način, dajući doprinos. Islamski centar Osijek će biti, vjerujemo, mjesto susreta, dijaloga i promoviranja pozitivnih vrijednosti, upravo onako kako nas uči najbolji uzor – Muhammed“, naglasio je Hevešević.

Istaknuo je da su detalji života poslanika Muhammeda „izvor inspiracije i smjerodavni primjeri koji čekaju da budu primijenjeni i u našim životima.“

„Duhovna veza s Božijim poslanikom Muhammedom, a.s., oslikana je primarno drugim dijelom šehadeta u kojem svjedočimo njegovo poslanstvo, a čime potvrđujemo da njegov sunnet prihvaćamo kao model za naš cijeli život“, kazao je glavni imam.
Promoviranje dobra i sprečavanje zla – misija je života vjernika, dodao je Hevešević.

„Muhammed, a.s., je bio taj koji se borio za prava jetima, siromaha i drugih ugroženih skupina. Kritizirao je bjesomučno bogaćenje na tuđim mukama, a svaki vid prevare smatrao je dokazom slabosti nečije vjere. Biti poslan da bi upotpunio moralne vrline, kao što je bio Muhammed, a.s., nije moglo biti samo slovo na papiru, već je to primijenio u svakom elementu privatnog i društvenom života. Ljudi su se s njim osjećali voljenim, svima je pridavana dužna pažnja, vodio je brigu o svakome, strepio je nad sudbinom ummeta, a sve navedeno dokaz je iznimne moralne vrline. Sve ono što bi bilo dokaz slabosti morala, poput prevare, mita, korupcije, laži, ogovaranja, promoviranja zla – aktivno je davao sve od sebe da se protiv toga bori i da u društvu uspostavi ispravna moralna načela. Razdoblje džahilijjeta zamijenjeno je znanjem, umjesto tame nastupila je svjetlost“, naglasio je, između ostalog, Hevešević.

Vjernike je pozvao na odgovoran odnos prema Islamskom centru, čija gradnja će početi sutra postavljanjem kamena temeljca.

Author

admin