Predstavljen projekat “Pod nebom vedre vjere – islam i Evropa u iskustvu Bosne”U Sarajevu je danas prezentiran naučnoistraživački projekat s multimedijalnom izložbom „Pod nebom vedre vjere: islam i Evropa u iskustvu Bosne“, kojeg realizira Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini.

Riječ je o projektu Islamske zajednice u BiH kojim se nastoje predstaviti kulturno-historijski aspekti i dostignuća muslimana u Bosni koji dokumentovano i naučno potvrđuju evropsku bit te doprinose njihovom boljem upoznavanju. Naime, islamska kultura u Bosni i Hercegovini, njene tekovine i vrijednosti, otvorenost i njen doprinos u afirmaciji umjetničkih, naučnih i ukupnih civilizacijskih tekovina nisu dovoljno poznati u evropskoj javnosti.

Projekat su predstavili direktor Uprave dr. Dževad Hodžić, projekt menadžer Ismet Veladžić, voditelj istraživačkog tima i glavni kustos dr. Aida Abadžić-Hodžić te voditelj Redakcijskog tima i urednik internetske stranice projekta dr. Ekrem Tucaković.
Prema riječima direktora Hodžića, projekat predstavlja, u konceptualnom smislu, i po svojim obrazovnim, kulturnim, političkim i ukupnim društvenim ciljevima najizazovniji iskorak Islamske zajednice od osnivanje Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu 1977. godine do danas.

„Ovim projektom želimo postići, u najkraćem, tri dalekosežna cilja: Prvo, sebi samima kao narodu koji tako malo poznaje sebe, osvijetliti naše duhovne korijene, a u povijesnom prožimanju, nadopunjavanju i jedinstvu naših islamskih i evropskih tekovina i vrijednosti. Drugo, našim komšijama i susjedima, regionalnoj i evropskoj političkoj i kulturnoj javnosti pokazati da povezujuća, otvorena i demokratska tradicija islama nije i ne treba biti kamen spoticanja, razlog za strahovanja i zastrašivanja niti uteg na evropskom putu Bosne i Hercegovine. I treće: ovaj projekat će biti važan teorijsko-istraživački i praktični, konceptualni i materijalni doprinos za budući muzej islamske umjetnosti u Bosni i Hercegovini koji dugi niz godina tako nedostaje Islamskoj zajednici i našoj zemlji u cjelini“, kazao je dr. Hodžić.

Projekt menadžer Ismet Veladžić je kazao kako je ovo najznačajniji, najveći i najzahtjevniji projekat u kojem je do sada učestvovao, kako po svom sadržaju i svojoj sveobuhvatnosti, interdisciplinarnom i multimedijalnom karakteru, tako i po svim drugim parametrima i aspektima koji prate ovakve projekte.

„Posebnu težinu u realizaciji programskih ciljeva i zadataka ovog projekta predstavlja i zadati vremenski i prostorni okvir u kojem će se odvijati sve aktivnosti, jer je planirano da se projekat u cijelosti realizira u narednih nekoliko godina i na širem prostoru BiH, zemljama regiona, Evrope, pa i šire. Zbog toga smo na vrijeme formirali potrebne timove, tijela i savjete u koje je do sada po različitim osnovama uključeno više od 60 ljudi“, kazao je Veladžić.

Prema riječima dr. Aide Abadžić-Hodžić izložba „Pod nebom vedre vjere – Islam i Evropa u iskustvu Bosne“ nastoji zaokružiti društveno-historijski, politički, vjersko-duhovni, intelektualni, naučno-obrazovni i kulturno-umjetnički kontekst bosanskih svjetova islama.

„Zbog svoje problemske i sadržajne kompleksnosti izložba je podijeljena u dvadeset i tri cjeline. U fokusu izložbe bit će višestoljetno susretanje i život bosanskih muslimana s drugim vjerskim i kulturnim tradicijama, u izazovima prijelomnih historijskih i društveno-političkih trenutaka i u njegovim vrhunskim kulturnim, naučnim, umjetničkim, duhovnim i intelektualnim iskazima. Riječ je o pionirskoj izložbi koja po prvi puta, na istom mjestu, dovodi do susreta različite dokumente, izvore, svjedočenja i interpretacije o islamu u Bosni i Hercegovini, predstavljajući na taj način svojevrsnu historiju duhovnosti i kulture islama na ovim prostorima“, kazala je Abadžić-Hodžić. Izložba će pored brojnih eksponata, dokumenata, fotografija i slika, sadržavati i programe proširene realnosti, virtualne realnosti za simulaciju kretanja i boravka u interijerima islamske arhitekture.

Urednik dr. Ekrem Tucaković je kazao da će se u prvoj fazi projekta prirediti stotine jedinica eksponata i sadržaja, a javnosti će biti dostupna dvojezična internetska stranica na adresi iskustvobosne.ba ili bosnianexperience.com koja je svojevrsni repozitorij gdje se objavljuju i slijevaju tekstualni i audio-vizuelni sadržaji koji su u najširem smislu povezani s tematskim cjelinama izložbe i njenim ciljevima.

„Svi sadržaji objavljuju se dvojezično, na bosanskom i engleskom jeziku. Na preliminarnoj listi saradnika i autora tekstova nalazi se više od šezdeset istaknutih stručnjaka, akademskih radnika, afirmiranih stručnjaka iz prakse i renomiranih autora iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Stoga stranica ima ambiciju da bude centralno spremište tekstova i potencijalnih izložbenih eksponata koji će služiti stručnoj i najširoj javnosti i medijima“, kazao je dr. Tucaković.

Ovim projektom koji sadrži izložbu nastavit će se promocija posvećenosti muslimana Bosne i Hercegovine motu Evropske unije – „Ujedinjeni u različitosti“ te javno pokazati politička i društvena opredijeljenost prema toj ideji.

Nositelj projekta je Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a za cjelokupni menadžment projekta nadležna je Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je da se u projekt uključe razni nivoi vlasti iz resora kulture, nauke i obrazovanja, s obzirom na relevantnost i važnost teme projekta, kao i na potrebu finansijske i općenito institucionalne podrške ovom izrazito važnom kulturnom, umjetničkom i društveno-političkom relevantnom projektu.

Author

admin