BANA: Otvoreno pismoOtvoreno pismo
Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima Crne Gore
Seid Hadžić, direktor
⦁ Bošnjačkim organizacijama u emigraciji / dijaspori koje okupljaju članove iz Sandžaka, CG

  • Javnosti

Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija (BANA) čiji su članovi emigracija porijeklom iz cijelog Sandžaka, u ovom kontekstu i iz Crne Gore, upućuje podršku inicijativi Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima na čelu sa direktorom mr. Seidom Hadžićem za uspostavom bliskije suradnje i moguće realizacije najavljenih projekata u tom cilju.

Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija ima krupnih i sistemskih zamjerki na formiranje i dosadašnji rad aktuelne Vlade Crne Gore, naročito namjerno izostavljanje Bošnjaka iz iste. Ali pored tih jako bitnih nedostataka, moramo istaći i pohvaliti odličan potez čelnika Vlade CG koji su insistirali izglasavanje nepovjerenja u Skupštini CG i smjenu ministra Vladimira Leposlavića zbog negacije genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i presuda najvećih internacionalnih sudova koje su osnovali Ujedinjene nacije.

Također ističemo izglasavanje u Skupštini CG Rezoluciju o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici za čiju realizaciju, uz predlagače, itekako zasluge imaju neki članovi Vlade CG bez čijih stranačkih i koalicionih parlamentaraca rezolucija ne bi bila izglasana. To je realnost i to mora da se zna, prizna, istakne i pohvali kao odličan čin sa državnog nivoa.

Pored navedenog, nećemo i ne možemo ignorisati one pozitivne pomake koji su napravljani, naročito aktuelnu politiku Uprave na čijem čelu se nalazi direktor Seid Hadžić, i to u dosta teškom političkom ambijentu u CG i koji nije baš pohvalan, vrlo često zbog nacionalističkih i šovinističkih izjava i inicijativa u Skupštini CG i van nje.

Imajući u vidu aktivnosti, transparentnost rada i najavljene planove novog rukovodstva Uprave za dijasporu koji napokon aktuelizuju mnoga otvorena pitanja i u načelu pružaju mogućnosti za sistemsku i dugotrajnu saradnju na partnerskim osnovama dužni smo prihvatiti pruženu ruku saradnje i dati svoj doprinos u realizaciji najavljenih mjera.

Najavljeni biznis forum dijaspore koji će se 29. jula održati u Bijelom Polju, kao i najavu da Uprava ima namjeru kreirati nove sadržaje i platforme koje će omogućiti kontinuiranu komunikaciju i postati most saradnje dijaspore sa općinama uz obećani suport državnih institucija kojim će koordinirati Uprava za suradnju sa dijasporom pruža jednu sasvim novu perspektivu na relaciji emigracija / dijaspora i lokalna samouprava (samim tim i država) za konkretizaciju želja i planova da se pomogne u razvoju našeg rodnog kraja koji je decenijama unazad planski i sistematski izostavljan iz svih razvojnih planova države. Naša želja i entuzijazam, kao i kapital sigurno ne nedostaju, dok po prvi put primjećujemo da se sa pozicije državnih institucija traže modaliteti suradnje i da se zaista veliki resursi dijaspore posmatraju sa strateškog aspekta, što nas iskreno raduje. Poučeni iskustvom naših prijatelja ovdje u Americi, koji također dolaze iz drugih država da je upravo to preduslov uspješne suradnje sa dijasporom.

Pohvaljujemo ispruženu ruku Uprave za suradnju sa dijasporom-iseljenicima, pozdravljamo uvažavanje i respekt koji je direktor Hadžić u svojim dosadašnjim javnim nastupima kontinuirano isticao prema dijaspori.

U proteklom vremenu Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija nije se aktivno uključivala u rad pomenute Uprave iz razloga jakog uticaja one ili onih političkih opcija (nije isključeno ni sada), koje u svojim biografijama imaju zasluge za krvavu ratnu prošlost u državama na prostoru ex Yu, ali i policijskih represalija, hapšenja, deportacija, ratnih zločina u samoj Crnoj Gori, koji nakon tri decenije nisu dobili sudski epilog.

S obzirom na rad Uprave na čelu sa direktorom Hadžićem u cilju iznalaženja najefikasnijih modaliteta suradnje i partnerstva; bošnjački biznismeni, uspješni pojedinci, udruženja i asocijacije koje okupljaju Bošnjake porijeklom iz Sandžaka i Crne Gore, preporučujemo da sagledaju interese svojeg naroda i zavičaja, te da daju svoj doprinos i podrže svaku dobru inicijativu koja će ojačati status Bošnjaka u državi, ali i dostojan ostanak i opastanak u njoj. U ovom kontekstu, svi poslovni i napredni naši ljudi koji su u mogućnosti poželjno je da uzmu učešće na predstojećem biznis forumu u Bijelom Polju, te da se na licu mjesta informišu i na osnovu toga formiraju svoju mišljenje i stav.

Mi jednostavno nemamo prava stajati po strani i samoizolovati se čekajući da najviše državne instance isprave nepravdu učinjenu Bošnjacima isključivanjem iz Vlade Crne Gore i najviših organa Skupštine na čemu ćemo svakako aktivno djelovati i ukazivati relevantnim međunarodnim adresama sve dok ne bude ispravljena. Gradovi iz kojih većinski dolaze naši članovi poput Plava, Gusinja, Bijelog Polja, Rožaja, Petnjice, su sveopćem a naročito ekonomskim i socijalnom teškom stanju, a prilika koja nam je pružena da im pomognemo se jednostavno ne odbija.

To će ujedno biti još jedan naš doprinos izgradnji građanske, multietničke i multivjerske Crne Gore, koji neće biti samo na papiru ili na pak “jeziku” radi sticanja jeftinih političkih poena.

Tako im Bog pomogao!

Ured za medije
Bošnjačko-američke nacionalne asocijacije (BANA)

Author

admin