Vakufska direkcija o statusu nekretnine na području džemata Kotorsko u Doboju


shadow

Povodom medijskih navoda o uzurpaciji i zloupotrebi vakufske imovine u džematu Kotorsko, Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Doboj, Preporod.info je zatražio stav nadležnih u Vakufskoj direkciji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Objavljujemo njihov detaljan izvještaj o statusu predmetne nekretnine koja je u vlasništvu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a riječ je o vakufu džemata Kotorsko, nekretnini pozicioniranoj uz rijeku Bosnu, KO Bušletić, Općina Doboj, u ukupnoj površini od 157.619 metara kvadratnih.
Kako se navodi u ovom izvještaju, “tokom agresije i nakon nje u određenom periodu, određena fizička i pravna lica, uz saglasnost tadašnjih nadležnih organa Republike Srpske (RS) su vršili uništavanje ove vakufske parcele tako da je s iste vađen šljunak. Nakon procesa povratka, džematlije Kotorskog su 2002. godine angažirale advokata koji je pokrenuo postupak protiv RS za nadoknadu štete i sprječavanje ometanja posjeda.”

 • S obzirom na to da džemat nema svojstvo pravnog lica i nije mogao biti aktivno legitimisana strana, na zahtjev MIZ Doboj u postupak se uključila Vakufska direkcija radi zaštite vakufske parcele i utvrđivanja nastale štete na njoj. Tužba je pokrenuta protiv Opštine Doboj i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Tužbeni zahtjev je, osim Vakufske direkcije, podnijelo još 20 osoba kojima je također uzurpirano zemljište i nanesena šteta  – navodi se u izvještaju.
  Tužbeni zahtjev je glasio na:
 1. Predaju u posjed i vlasništvo nekretnina;
 2. Zahtjev za naknadu štete koja je nastala na nekretninama u smislu dovođenja u prvobitno stanje odnosno u stanje za poljoprivrednu proizvodnju i
 3. Tužbeni zahtjev za naknadu izgubljene dobiti.
  Uporedo sa tužbenim zahtjevom, kako se navodi, urađen je prijedlog mjere osiguranja, koji se ogledao u zabrani dalje eksploatacije šljunka, što je 2003. godine rezultiralo donošenjem rješenja kojim je izrečena zabrana po Prijedlogu privremene mjere. Na ovaj način je obustavljena dalja eksploatacija šljunka.
 • Presudom Osnovnog suda u Doboju od 11.12.2009. godine odbijeni su tužbeni zahtjevi tužitelja, između ostalih, i Vakufske direkcije. Tužitelji, uključujući i Vakufsku direkciju, izjavili su žalbu na presudu Okružnom sudu. Okružni sud u Doboju je donio presudu kojom je odbijena žalba i potvrđena prvostepena presuda. Islamska zajednica u BiH, odnosno Vakufska direkcija je Vrhovnom sudu RS podnijela, odnosno izjavila reviziju protiv drugostepene presude. Vrhovni sud RS je 29.08.2012. godine donio presudu kojom se odbija revizija Vakufske direkcije. Dakle, radilo se o tužbi Vakufske direkcije i još 20 džematlija. Tužitelje su zastupala tri advokata – kaže se u izvještaju.
  Kako je pojašnjeno, tokom sudskog postupka rađeno je vještačenje radi utvrđivanja štete na parcelama i utvrđivanja visine novčanih sredstava koja su potrebna da bi parcele bile vraćene u prvobitno stanje u smislu mogućnosti zasada poljoprivrednih proizvoda.
  Vještačenjem je utvrđeno da je na vakufskoj parceli na području KO Bušletić nanesena šteta u iznosu od 1,3 miliona KM, a ovaj iznos uključuje cijenu eksploatisanog šljunka i pijeska kao i potrebna sredstva za vraćanje parcele u prvobitno stanje.
 • Da bi bila jasnija slika postupka koji je vođen, navest ćemo dodatne informacije: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS je od 1998. do 2002. godine davalo dozvole za eksploataciju šljunka. Uvidom u ta rješenja možemo vidjeti da njima nije tretirana nekretnina na kojoj će se vršiti eksploatacija, već je eksploataciono polje određeno opisno i u metrima, zbog čega se u postupku nije moglo dokazati na koju se nekretninu koja saglasnost odnosi. Pretpostavljamo da je ovo namjerno rađeno. Jedan od stavova Rješenja o eksploataciji jeste i obaveza da se nakon završetka eksploatacije izvrši sanacija i ravnanje terena, što nije urađeno. U spisu postoji nekoliko rješenja kojima je Ministarstvo dalo saglasnost za eksploataciju šljunka. Faktički, štetu na vakufskom zemljištu i zemljištu Bošnjaka proizveli su privatna lica koja su na osnovu saglasnosti Ministarstva vršili eksploataciju, a da pri tome nisu vratili parcele u prvobitno stanje. Pretpostavljamo da se radilo o dobro uigranoj strategiji uništavanja vakufske imovine i imovine Bošnjaka na ovom području – navodi se u izvještaju.
  Dodaje se da je u obrazloženju presuda navedeno da je tužbeni zahtjev odbijen jer su svi sudovi prihvatili stanovište da Ministarstvo nije nanijelo štetu i da su oni samo izdali rješenja o eksploataciji i da nisu tim rješenjima tretirane nekretnine.
 • Naravno, nije Ministarstvo prouzrokovalo štetu, ali jeste svojim radnjama dovelo do uzrokovanja štete. Grupa ljudi iz Kotorskog nije se nikad pomirila sa ovom činjenicom, iako je sudski postupak vođen do zadnjih sudskih instanci – kaže se u izvještaju.
  Vakufska direkcija podsjeća da je u istom tom periodu MIZ Doboj poveo postupak radi udaljivanja firme koja je imala instaliran pogon za separaciju šljunka na vakufskoj parceli.  Nakon utvrđivanja granica i geodetskog snimanje vakufske parcele utvrđeno je da je postrojenje bilo na vakufskoj parceli, te je nakon toga firma uklonila isto sa vakufske parcele.
  Dodaju da treba imati na umu i to da se predmetna parcela nalazi u sredini Bušletića koje je inače srpsko naselje, te da Medžlis nije bio u mogućnosti kontinuirano čuvati tu parcelu i spriječiti krađu šljunka.
 • U periodu 2011. godine Džematski odbor Kotorsko Gornje je dao saglasnost MIZ Doboj da firmi “Jaćimović” d.o.o. može u zakup izdati dio vakufske parcele, tačnije 2000 m2 u svrhu deponovanja šljunka, po cijeni od 2.000,00 KM. U periodu 2012. i 2013. godine MIZ Doboj istoj firmi iznajmljuje istu kvadraturu za potrebe deponovanja šljunka po cijeni u iznosu od 1600,00 KM godišnje, a sredstva su u oba slučaja dijeljena džematima po principu 50 posto, dakle, po 800 KM i jednom i drugom džematu. Godine 2014., prema navodu MIZ Doboj, ova parcela je poplavljena i na istu je nanijet mulj, te zbog toga nije bilo zainteresiranih strana za uzimanje dijela parcele u zakup. Nakon toga ista parcela više nije bila predmetom zakupa – pojašnjava se u izvještaju Vakufske direkcije pitanje izajmljivanja ove parcele.
  Grupa građana iz naselja Kotorsko čije je zemljište također uništeno i koji su vodili postupak i imali status tužitelja su kontinuirano isticali ovu štetu koja je nastala na vakufskoj parceli, a u periodu 2018. godine isti ti ljudi su prijavili uzurpiranje te parcele od strane nepoznatih lica.
 • Nakon nekoliko razgovora s džematlijama, predstavnik Vakufske direkcije s glavnim imamom MIZ Doboj posjetio je lokaciju i na licu mjesta se uvjerio da nema uzurpatora na toj vakufskoj parceli. Jedna grupa građana je kontinuirano prijavljivala uzurpaciju vakufske imovine, a kada smo tražili podatak o kojom imovini je riječ, nisu je znali identificirati, već su spominjali samo da su čuli da je neko uzurpirao. Na jedan od sastanaka s tom grupom ljudi pozvali smo zvanične predstavnike Džematskog odbora džemata Kotorsko, koji su istakli da se radi o sukobu ljudi unutar džemata, a koji se prelama preko leđa Islamske zajednice. Potvrdili su da ne postoji nikakva uzurpacija – kaže se u izvještaju.
  Vakufska direkcija napominje da je ova vakufska parcela tokom prethodnog sistema bila upisana kao društvena svojina, te je s nje u zakonom predviđenom postupku skinuta društvena svojina, a Medžlis upisan sa pravom 1/1.
  -MIZ Doboj je upisan u listu nepokretnosti zbog toga što je Medžlis vodio postupak brisanja društvene svojine, jer džemat nije pravno lice. Tačno je da je vakuf bio upisan u gruntovnici, te da nakon što je Medžlis proveo postupak brisanja državne svojine ova nekretnina je upisana u skladu sa Odlukom Rijaseta IZ u BiH o načinu knjiženja vakufske imovine i to na sljedeći način “Islamska zajednica u BiH-Medžlis IZ Doboj-Vakuf džemata Kotorsko” – pojasnili su iz Vakufske direkcije.
  Također, kako dodaju, da je u vezi sa ovom parcelom pokrenut i proces eksproprijacije, a u skladu sa odlukom Vlade RS koja je donijela odluku o utvrđivanju javnog interesa za trasu autoputa 5C koja ide preko ove vakufske parcele.
 • MIZ Doboj uključio se u postupak eksproprijacije. Ova parcela trenutno nije iskoristiva niti postoji izgleda da bi u budućnosti mogla biti iskoristiva iz razloga što se na istoj nalaze ogromni krateri koji su nastali kao rezultat krađe šljunka. U postupku eksproprijacije nastojat će se dobiti što adekvatnija naknada kako bi se za istu mogla kupiti druga nekretnina koja će biti upisana na ime vakufa džemata Kotorsko – kaže se u izvještaju.
  Vakufska direkcija također podsjeća da je upravljanje i raspolaganje vakufskom imovinom tretirano normativnim aktima koji se moraju poštivati, te da džematlije ne mogu samostalno donositi odluke po pitanju vakufske imovine, kao što ni Medžlis ne može odluke donositi bez džemata.
 • Džemat u saradnji sa Medžlisom donosi odluke o raspolaganju vakufskom imovinom. Također, džemat ne može biti nosilac određenih zakonom predviđenih postupaka, kao što su zaključivanje ugovora, eksproprijacija i dr. Konačnu saglasnost za eksproprijaciju na prijedlog Vakufske direkcije daje Vijeće muftija. Ukoliko rezultat bude pozitivan dobijena sredstva od eksproprijacije imaju se utrošiti u kupovinu druge nekretnine koja će biti upisana na istoimeni vakuf – pojašnjava se u izvještaju.
  Džematlije su svakako obaviještene da će nakon eksproprijacije dobijena sredstva biti utrošena u kupovinu adekvatne zamjenske nekretnine, koja će biti uknjižena na ime Islamska zajednica u BiH- Medžlis IZ Doboj-Vakuf džemata Kotorsko, te da će prihodi od te buduće nekretnine biti prihodi džemata.
 • Napominjemo da su članovi džematskih odbora (Kotorsko, gornji džemat i Kotorsko, donji džemat) 28. septembra 2020. godine donijeli zaključak kojim se u potpunosti ograđuju od svih navoda i informacija u vezi sa navodnom zloupotrebom vakufske imovine u Kotorskom, iznesenih u video prilogu pod naslovom “Defter hefte” koji se emituje putem YouTube kanala i putem društvenih mreža – kaže se na kraju izvještaja Vakufske direkcije.

Author

admin