Sutra konferencija o silovanju kao sredstvu postizanja ciljeva genocida u BiHU Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu sutra će bi& održanakonferencija „Dvadeset peta godišnjica Genocida u Srebrenici: Silovanje kao sredstvo pos&zanjaciljeva genocida u Bosni i Hercegovini“, u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u BiH.Konferencija počinje u 10.00 sa&, a uvodna obraćanja održat će Razim Čolić, direktor Upraveza vanjske poslove i dijasporu Rijaseta IZ, Alija Tabaković, šef Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS iHusein ef. Kavazović, reisu-l-ulema IZ u BiH.

Uvodna obraćanja će uživo prenosi& Televizija Kantona Sarajevo (TVSA), dok će kompletanprogram konferencije bi& uživo emitovan i dostupan na Youtube kanalu RTV BIR.Izjave za novinare predviđene su od 10.30 do 11.00 sa-.U okviru prve sesije „Život nakon četvrt stoljeća od genocida“ učesnici će ču& životnu pričupreživjelog Almira Salihovića, nakon čega će o negiranje genocida u bh. javnos& i okruženju govori&prof.dr. Admir Mulaosmanović. O negiranju genocida na međunarodnom planu učesnicima Konferencije govorit ćeMuhamed Jusić, savjetnik reisu-l-uleme i glasnogovornik Islamske zajedniceNaučni saradnik Ins&tuta za islamsku tradiciju Bošnjaka Dr. Hikmet Karčić će u okviru sesije„Silovanje kao sredstvo genocida“ govori& o temi „Silovanje i seksualno zlostavljanje: Neizostavanelement genocida“.

O temi „Kontekst ratnog silovanja: Razmjere i karakteris&ke ratnog zločina silovanja u Bosni iHercegovini“ govorit će mr. sci. med. Amra Delić, dok će o temi „Transgeneracijski prenos traume“govori& prof.dr med.sci. Mevludin Hasanović, prim. neuropsihijatar.Direktorica Odjela za zaš&tu ljudskih prava pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiHSaliha Đuderija u okviru treće i posljednje sesije govorit će o značaju socijalne podrške za osobe saiskustvom ratnog silovanja i regulisanju pravnog statusa žrtava ratnog silovanja.

Odgovor nevladinog sektora i podrška osobama koje su preživjele ratni zločin silovanja temaje o kojoj će govori& Lamija Tiro, pravna savjetnica u organizaciji TRIAL Interna&onal, dok će oodgovoru međunarodnih organizacija na seksualno nasilje u ratu govori& Samid Šarenkapić, projektmenadžer za seksualno nasilje u ratu u United Na&ons Popula&on Fund – UNFPA.

Stručna saradnica u Upravi za vanjske poslove i dijasporu mr. Medina Mehmedović-Mulalićna ovoj konferenciji predstavit će odgovor IZ na sistematski zločin silovanja tokom agresije na BiH1992-1995. godine.

Author

admin