shadow

Rad Behram-begove medrese, nakon četrdeset i četiri godine od njenog prisilnog zatvaranja, ponovo je pokrenut 6. oktobra 1993. godine. Ove godine obilježava se trideset godina od obnove rada ove najstarije odgojno-obrazovne ustanove na području sjeveroistočne Bosne. Behram-begova medresa pamti podršku velikog…