Konferencija “Trideset godina Islamske vjeronauke u odgojno obrazovnom sistemu BiH: izazovi i perspktive” 17. i 18. novembraFakultet islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu (UNSA) i Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini 17. i 18 novembra organiziraju konferenciju s međunarodnim učešćem „Trideset godina Islamske vjeronauke u odgojno-obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine: iskustva, izazovi i perspektive“.

Konferencija će biti održana povodom obilježavanja tridesetogodišnjice postojanja Islamske vjeronauke u odgojno-obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine (1992–2022) i osnivanja Studijskog programa islamske vjeronauke i religijske pedagogije na Fakultetu islamskih nauka.

„Konferencija ima za cilj sagledati i istražiti ulogu i značaj vjerskog obrazovanja u javnom odgojno-obrazovnom sistemu s obzirom na njen pozitivni moralno-odgojni i obrazovni potencijal. Kroz pregled iskustava vjeronaučnog obrazovanja u odgojno-obrazovnom sistemu BiH, te u regionu i Evropi, analizirat će se uloga, značaj, ciljevi, položaj, status, ishodi, uticaji i perspektive islamskog obrazovanja unutar školskog sistema. Također, ima za cilj kritički promisliti o izazovima koji stoje pred vjeronaukom u kontekstu tumačenja i poučavanja vjere između religijske tradicije i modernosti u javnom prostoru, vrijednosti i kulture obilježja mladih u susretu s vjeronaukom, te izazova u kontekstu realizacije vjeronaučne nastave“, naveli su organizatori.

Konferencija će okupiti domaće i međunarodne znanstvenike, istraživače, edukatore, stručnjake, nastavnike vjeronauke i druge sudionike da zajedno rasprave o iskustvima vjeronaučnog obrazovanja u odgojno-obrazovnom sistemu, te o izazovima i perspektivama.

„Na konferenciji će se analizirati i daljnje perspektive islamskog obrazovanja unutar školskog sistema, sagledati nove potrebe i zahtjevi u obrazovanju i jačanju kompetencija vjeroučiteljskog kadra, inovacije u islamskom obrazovanju u kontekstu kurikuluma, osavremenjivanja udžbenika i nastavnih materijala te primjene novih kreativnih nastavnih modela u realizaciji nastave“, istaknuli su organizatori.

Konferencija će biti održana na Fakultetu islamskih nauka, a otvaranje je 17. novembra s početkom u 8.45 sati.
Planirano je da radovi, nakon konferencije, budu objavljeni u zborniku radova.

Author

admin