Sjećanje na profesora Samira Beglerovića i hatma-dova 9. novembra


shadow

Povodom druge godišnjice preseljenja na ahiret prof. dr. Samira Beglerovića, Fakultet islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu (UNSA) organizira „Sjećanje na profesora Samira Beglerovića uz učenje hatma-dove“ u srijedu 9. novembra, s početkom u 15.30 sati.

Program će biti održan u Amfiteatru Fakulteta islamskih nauka.

„Navršavaju se dvije godine od preseljenja na ahiret prof. dr. Samira Beglerovića, a mi se na prigodan način želimo prisjetiti njegovog lika i djela. Ovom prilikom sjećat će ga se njegovi učitelji, prijatelji i studenti“, navela je dr. Zehra Alispahić, profesorica na Fakultetu islamskih nauka.

Prof. dr. Samir Beglerović rođen je 1973. godine u Sarajevu. Završio je Osnovnu školu (OŠ) „Hasan Kikić“ u Sarajevu, a potom sarajevsku Prvu gimnaziju 1991. godine. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu završio je 2000. godine.

Od 2000. do 2002. godine bio je urednik „muslimanskih stranica“ Časopisa za međureligijski dijalog „Abraham“, kojega je izdavalo Udruženje za međureligijski mirotvorni rad „ABRAHAM“ iz Sarajeva. Od 2002. do 2005. godine radio je na mjestu Projekt koordinatora u Udruženju „ABRAHAM“, na projektu „Mjesto za druge u našoj vjeri i životu“.

Od početka 2004. godine angažiran je honorano kao pomoćnik bibliotekara Fakulteta islamskih nauka, te kao demonstrator na predmetima iz oblasti akaida i uporednih religija.

Od januara 2006. godine uposlen je na Fakultetu islamskih nauka, kao asistent na Katedri za akaid.

Magistrirao je 2004. godine iz oblasti akaida i tesavvufa o temi „Fejzulah efendija Hadžibajrić – njegov život i borba za povratak tekija u okrilje Islamske zajednice“.

Doktorirao je iz oblasti akaida i tesavvufa 2008. godine o temi „’Abd alQādir al-Ġaylānī i derviški red kaderija“.

Na Fakultetu islamskih nauka predavao je na predmetima „Pregled ranog muslimanskog mišljenja“, „Rane škole kelama“, „Teološka antropologija“, „Osnovi učenja judaizma i kršćanstva“, „Šiizam“ i „Savremeni religijski pokreti“, dok je na Univerzitetu u Tuzli predavao na predmetu „Filozofija religije“.

Prof. dr. Samir Beglerović je bio sekretar postdiplomskog studija i doktorskog studija na Fakultetu islamskih nauka.

Objavio je više autorskih  djela i prijevoda,  u brojnim stručnim i znanstvenim časopisima, te publicistikama.

Preselio je na ahiret 9. novembra 2020. godine, a dženaza mu je klanjana 11. novembra na Gradskom groblju Bare u Sarajevu. Ukopan je u haremu Dajanli hadži Ibrahimove džamije na Gorici.

„Molimo Allah, dž. š., da mu podari džennet, najljepšu nagradu za njegov dugogodišnji hizmet svojoj vjeri i domovini, a njegovoj plemenitoj porodici sabur“, poručila je Alispahić.

Author

admin