Islamska zajednica od Grada Tuzla zahtijeva obustavu gradnje na vakufskom zemljištu


shadow

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organizirao je press-konferenciju povodom uzurpacije vakufskog zemljišta (Turali-begov vakuf) površine 14.000 m2 u Tuzli. Uzurpacija vakufa Turali-bega je izvršena od strane Grada Tuzla, Bingo d.o.o., Tuzla-remont d.o.o., zbog čega je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula niz sudskih i drugih postupaka u cilju zaštite vakufske imovine.

Huso Salihović, rukovodilac Odjela za pravne i ekonomske polove Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, podsjetio je da nacionalizirana imovina ima status quo, odnosno da postoji zabrana raspolaganja takvom imovinom.

 • Zakonom o stvarnim pravima je određeno da takva imovina ne može biti predmet prijenos, otuđivanja ili nekog drugog oblika raspolaganja. Dakle, postoji zakonska zabrana raspolaganja nacionaliziranom imovinom – rekao je.
  Današnja press konferencija je imala za cilj da ukaže javnosti kako određene stukture lokalnih zajednica, zajedno sa ljudima koji imaju interes, uđu u postupke i protupravne radnje koje dovedu do prodaje nacionalizirane vakufske imovine, te na taj način trajno otuđe vakufsku imovinu, naglasio je Salihović.
 • Takav slučaj imamo sa vakufom Turali-bega u Tuzli. Lokalna zajednica, odnosno gradska uprava je sa određenim pravnim subjektima protupravno raspolagala vakufskom imovinom i izvršila prometovanje vakufske imovine u korist privatnog pravnog lica – naveo je.
  Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula je niz postupaka pred sudovima, u cilju zaštite konkretne vakufske imovine.
  Esad Oruč, advokat i generalni zastupnik Islamske zajednice u ovom predmetu, rekao je da je, u konkretnom slučaju nezakonitog raspolaganja nekretninama koje imaju status vakufske imovine, pravni interes Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, uspostava i održavanje ranijeg zemljišnoknjižnog stanja u cilju ostvarivanja subjektivnih prava u postupcima denacionalizacije i restitucije.
 • Radi se o izvjesnoj, regulisanoj situaciji, koja je normirana imperativnim normama Zakona o stvarnim pravima entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Ono na što želimo ukazati i što dodatno zabrinjava je da je u međuvremenu na predmetnim nekretninama, odnosno vakufskoj imovini, otpočeto izvođenje građevinskih radova od strane Tuzla-remont d.o.o. ili društva Bingo d.o.o. Tuzla – pretpostavljamo na osnovu urbaništičke saglasnosti i građevinske dozvole izdate od strane Grada Tuzla. Kažemo, pretpostavljamo, iz razloga što smo se obratili Gradu Tuzla sa zahtjevom za pristup navedenim informacijama ali do danas navedenu informaciju nismo dobili – istaknuo je.
  Advokat Oruč je zaključio da je potrebno da Grad Tuzla, zajedno sa društvom Bingo d.o.o. i Tuzla-remont d.o.o. obustave dalje radove na predmetnoj nekretnini, dok se ne okončaju svi postojeći i tekući pravni procesi koji se vode pred različitim sudovima i različitim organima.
  Ova vakufska nekretnina egzistira preko 450 godina, a sljedeće godine planirano je obilježavanje 450 godina vakufname Gazi Turali-bega.

Author

admin