Održana sjednica Sabora – Imenovane nove muftijePoštovani članovi Sabora, uvaženi predsjedniče i potpredsjednici, zamjeniče Reisu-l-uleme, cijenjeni muftije, članovi Rijaseta, dragi gosti, es-selamu alejkum.

Drago mi je što smo uspjeli organizirati ovo zasjedanje najvišeg predstavničkog organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Učinili smo to crpeći granične mogućnosti dozvoljenog broja okupljenih osoba u zatvorenom prostoru, a imajući u vidu iznimnu važnost rada ovog tijela.

U drugoj godini smo kako je pandemija, ranije nepoznatog virusa COVID-19, osvojila svijet i unijela pometnju i nesigurnost među ljude. Pandemija je, mimo naših očekivanja i dosadašnjih iskustava, promijenila našu svakodnevnicu i narušila društveni život.

Poremećeni su svi opći i pojedinačni ljudski planovi, pogubljeni kriteriji, promijenjeno je težište osobnog i kolektivnog ljudskog djelovanja. Ljudi su postali zbunjeni, a civilizacijski tokovi usporeni. Zatečeni smo, dakako, i mi, malobrojni narodi, male i nedovoljno jake države, sa slabim ekonomijama, klimavim institucijama društvenoga života i heterogenim etničkim i ideološkim mozaikom.

Islamska zajednica u cjelini, i to ne samo njena institucionalno-organizaciona struktura, već i pripadnici i članovi, pokazala je izuzetno zreo odnos prema ovom iskušenju. Priznanje te zrelosti nam nerijetko odaju državni organi koji se najneposrednije bave aktualnom zdravstvenom krizom. I, zaista, ako objektivno i kritički sagledamo period pandemije iza nas, možemo pozitivno ocijeniti naše snalaženje s neizvjesnostima kroz koje smo prolazili.

Mi smo, i kao zajednica vjernika i kao institucija, pokazali visok nivo poštovanja propisanih higijensko-epidemioloških mjera, a, u isto vrijeme, sačuvali smo esencijalni sadržaj i dinamiku naše osnovne misije i naše odgovornosti za organiziranje vjerskoga života muslimana na područjima na kojima djeluje Islamska zajednica. Jedna smo od onih zajednica u svijetu koja nikada nije prekinula obavljanje dnevnih namaza u džamijama, džuma i bajram namaza, nismo niti jedan namaz ostavili bez ezana s naših munara, niti izgubili komunikaciju s našim džematlijama. U najtežim periodima pandemije ovu tanku nit su čuvali naši vrijedni imami i članovi džematskih odbora, naši džematlije i naša ulema.

Kada bi se pojavili prvi znakovi smirivanja epidemije, vraćali smo vjerski život prema njegovom prirodnom toku. Epidemija je, nažalost, ostavila teške posljedice na brojne naše sugrađane, među kojima su i pripadnici naše Zajednice. Mnoge porodice su iznenadno ostale bez svojih članova, a mnogi naši ljudi su nakon preležane bolesti ostali s narušenim zdravljem. Zajednica je izgubila jedan broj svojih uglednih imama, muderrisa i vrijednih uposlenika, kao i džematlija: članova i pripadnika. Dijelili smo sudbinu našega naroda, naših komšija i prijatelja, sudbinu cijeloga čovječanstva.

Neki dijelovi naše Zajednice bili su posebno pogođeni pandemijom. Prisjetimo se da je prošlog ljeta u najtežoj situaciji bila naša Zajednica u Sandžaku, kada su imali nesrazmjerno veliki broj umrlih na ukupan broj stanovnika, pa i ukupan broj zaraženih.

Reagirali smo kako i koliko smo mogli. Pokrenuli smo akciju sakupljanja pomoći za našu braću u Sandžaku. S ponosom vas mogu izvijestiti da je to bila jedna od najuspješnijih akcija koje je Zajednica ikada provela. Naši muslimani diljem svijeta, dajući novčana i druga sredstva, pomogli su da se olakšaju patnje našoj braći u Sandžaku. Inicirali smo ljekarsku ekipu koja je iz Sarajeva otputovala za Novi Pazar, čime smo još jedanput tako snažno pokazali koliko su bliska ova dva domovinska prostora na kojima žive Bošnjaci.

Molimo Uzvišenog Allaha da nas izbavi iz ovog belaja, zaštiti Njemu predane i da nas ne kuša s onim što ne možemo podnijeti.

Poštovane sestre i cijenjena braćo.

Opći društveni i politički ambijent posljednjih godina nije nam naklonjen. Geopolitičke prilike koje se iz dana u dan mijenjaju ne idu nam u prilog. Krize kroz koje prolazi naša domovina i naš narod izgledaju nam veoma teškim. Politike i ideologije koje ne podržavaju našu zemlju i ne priznaju našu samoopstojnost, nažalost, posljednjih godina ponovo jačaju. Veze s našim prijateljima u svijetu, i s onima na Istoku i s onima na Zapadu, popustile su, ponajviše krivicom nas samih, naših političkih i državnih predstavnika. To nije trebalo da nam se dogodi. Svi bismo trebali da se potrudimo da vratimo povjerenje naših prijatelja u svijetu i da te veze ojačamo. Istodobno smo, unutar naših političkih, akademskih, kulturnih pa i vjerskih predstavnika, srozali način komuniciranja. Danas kao narod djelujemo dezorijentirano. Politički usitnjeni, institucinalno nezavršeni, pojedinačno neodgovorni, surevnjivi, ostrašćeni, zajedljivi i sebični, naši ljudi djeluju neuvjerljivo i defetistički prema građanima i sunarodnjacima čije povjerenje su tražili i dobili, a za što smo bili dužni, pred Bogom i pred ljudima, da preuzmemo punu odgovornost. Nikoga ne izuzimam od te odgovornosti, ni na izravan ni na posredan način. Ako bismo se promijenili, duboko vjerujem, uz Božiju pomoć, a to uvjerenje nadam se dijelim i s vama, da bi se naše stanje i stanje naše domovine i našega naroda popravilo. To uvjerenje nas ni na koji način ne oslobađa od pune odgovornosti za ono što možemo uraditi da naše stanje popravljamo. Odlučno tražimo od naših političkih predstavnika da ovo neodrživo stanje mijenjaju nabolje.

Poštovani članovi Sabora!

Prošlo je više od osam godina od ustavne i organizacione reforme Islamske zajednice koje je usvojilo ovo tijelo. Svi objektivni parametri pokazuju da se Zajednica razvija i raste. Njeno normativno uređenje je na zadovoljavajućoj razini. Ostalo nam je da donesemo još nekoliko akata i dokumenata koji su važni za njeno zaokruženo funkcioniranje. Dva se tiču odnosa naspram države, koje smo uputili u državne organe na usvajanje, dok su druga tri važna za naše unutarnje funkcioniranje. Prva dva su prijedlog ugovora između IZ-e u BiH s državom Bosnom i Hercegovinom i nacrt zakona o restituciji. Druga tri, koja se tiču nas samih, jesu pravilnik o članstvu i članarini, pravilnik o službi u IZ-e i pravilnik o imovini IZ-e. Kada bismo uspjeli da dobijemo ovih pet, za Zajednicu iznimno važnih akata, uvjeren sam, dugoročno i snažno bismo učvrstili institucionalni temelj i osnažili funkcionalni kapacitet Islamske zajednice u BiH.

U završnoj smo fazi konstituiranja organa Zajednice u domovini, u mešihatima i u dijaspori. Ovaj proces ne prolazi bez poteškoća, posebno u dijasporalnim zajednicama. Specifični su državno-pravni okviri u kojima se organiziraju muslimanske zajednice u zemljama Evrope, SAD i Australije. Zahtjevni su kriteriji koji se nameću kada birate ljude koji mogu da organiziraju i vode naše zajednice u ovim zemljama. Ali, mi nemamo izbora već da nastavimo da podižemo nivo organizacije u dijaspori, posebno imajući na umu da smo jedina institucionalna forma organiziranja našega naroda izvan domovine. Očekujemo od organa i pojedinaca u Zajednici koji su uključeni u ovaj proces da ga odlučno vode do pozitivnog ishoda.

Islamska zajednica se razvija i raste, a jača i materijalna osnova za njeno djelovanje. Srazmjerno njenom rastu i razvoju povećavaju se i pritisak i napadi na njene organe, ustanove i pojedince, sa ciljem slabljenja njene društvene pozicije. Ovi napadi su različiti. Motivirani su raznovrsnim ciljevima, a pokreću ih i podržavaju brojni politički i ideološki centri iz BiH i van nje. Napadi se odvijaju planirano sa ciljem da izazovu smutnju, prije svega među našim pripadnicima, članovima, prijateljima među njenim uposlenicima i vjerskim autoritetima. Ovi napadi u konačnici imaju zajednički cilj: podrivanje temelja Zajednice i njenih vitalnih instituta, kao što su zekat, sadekatu-l-fitr, vakuf i dr.

Zapravo, svi ovi napadi idu ka jednom konačnom cilju, a to je osporiti i ukinuti legitimitet Islamskoj zajednici da utemeljeno i institucionalno tumači islamsko učenje i organizira vjerski život muslimana u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama Bošnjaka i u bošnjačkim muslimanskim zajednicama izvan domovinskih zemalja. Potrebno je da smo svi svjesni prirode ovih napada i njihovih konačnih nakana i da svi činimo koliko možemo da ih razotkrivamo i da im se suprotstavljamo.

Bez obzira na sve napade, Zajednica neće odustati od svojih prava i obaveza, utemeljenih na Kur’anu i na pozitivnom pravu.
Ovdje želim da vašu pažnju vratim na činjenicu da nismo do sada uspjeli potpisati ugovor s državom Bosnom i Hercegovinom, što, prije svega, opstruiraju politički predstavnici druga dva naroda, a bošnjački ne pronalaze način da osiguraju njihovu saglasnost da potpišu dokument na koji muslimani i IZ u BiH imaju pravo. Radimo sve što možemo da Predsjedništvo i Parlamentarna skupština BiH prihvate i ratificiraju ovaj ugovor. Uvjereni smo da je jedan čisto pravni dokument i proces ispolitiziran od strane onih o kojima sam već govorio. Nepostojanje Ugovora s državom ohrabruje nastojanje grupa i pojedinaca da podrivaju Islamsku zajednicu, a da na njena pleća prebace odgovornost za pojavu ekstremnih grupa i pojedinaca. Iz istih razloga, ne uspijevamo da se izborimo za zakon o restituciji, kojim bi se IZ-i vratila vrijedna vakufska imovina.

Poštovani sabornici.

Pred vama su danas izvještaji o radu najviših organa IZ-e u BiH za proteklu godinu, kao i finansijski izvještaj. Ono što je ključno za naš rad u protekloj godini, koji se odražava u ovim izvještajima, jeste činjenica da smo planove i budžet za 2020. godinu predložili, a ovaj Sabor usvojio koncem 2019. godine, kada se nije nazirala ova pandemija. Suočeni s njenom pojavom i neizvjesnim društvenim i ekonomskim tokovima, odlučili smo se da pravimo uštede i u nekoj mjeri reduciramo planove. Na koncu protekle godine konstatirali smo ipak zadovoljavajuću realizaciju planova, te istodobno značajnu uštedu u realizaciji budžeta. Planovi i budžet koje ste koncem prošle godine usvojili za ovu tekuću godinu, u relaciji su s onim što smo uradili u prošloj godini. Tako smo i višak budžetskih sredstava predložili da se rasporedi za tekuću godinu, kako bi održali ovaj planirani kontinuitet.

U protekloj godini naša Zajednica se našla pred velikim skandalom, a vezanim za postupke odgovornih lica u MIZ Banja Luka. Prodaja vakufske imovine od strane bivših zvaničnika (predsjednika i glavnog imama) i nesavjesno postupanje bivšeg banjolučkog muftije, nanijelo je hljagu na obraz IZ-e. Ne samo da je bilo neovlaštenog prometovanja imovinom MIZ Banja Luka, već i poklanjanja te imovine, njenog preknjižavanja i sklapanja štetnih ugovora. Medžis IZ-e Banja Luka, Muftijstvo banjolučko i Vakufska direkcija su pokrenuli imovinsku i krivičnu tužbu protiv lica i državnih službenika. Borit ćemo se za imovinu koju su ova lica pokušala otuđiti od IZ i zahtijevati da se ona primjereno kazne.

Također, trpimo i atake na imovinu IZ-e u Gracu. U toku je pokušaj jedne organizirane grupe da imovinu, džamiju i vakuf, koju su pripadnici IZ-e uz pomoć Rijaseta sticali, privatizira kroz osnivanje fondacije, čime bi oskrnavili propise IZ-e i vakufa. Na sreću, jedan dio članova IZ-e u Gracu se zajedno s nama suprostavlja ovoj hajdučiji koja je na djelu. Tražit ćemo zaštitu naših prava putem suda.

Na kraju, poštovani članovi Sabora, pozivam vas da, kao osobe visokoga moralnog i vjerskog ugleda u svojim sredinama, radite na promociji vrijednosti našega institucionalnoga vjerskoga organiziranja, naše Islamske zajednice; da promovirate važnost njenih institucija i njenih vjerskih autoriteta, te da radite na jačanju povjerenja našeg naroda u vlastite institucije. Svi treba da pokažemo jedinstvo i odlučnost u odbrani legitimiteta Islamske zajednice da se brine za naše vjersko i institucionalno jedinstvo. Koliko naša vjera u Allaha, dž. š., i naša odlučnost i snaga budu čvrsti u odbrani Zajednice, toliko će oni koji planiraju i pletu zamke biti više obeshrabreni u svojim nakanama. We mekeru, we mekerallah. Wallahu hajrul makirin.

Neka nas Uzvišeni Allah osnaži u našoj vjeri, u našem jedinstvu i ustrajnosti da činimo dobro.

Hasbunallahi we niamel we qiil, niamel mewla we niame-nnasiir.

Author

admin