Otvorena Manifestacija Dani islamske tradicije BošnjakaManifestacija “Dani islamske tradicije Bošnjaka”, koja se u organizaciji Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka održava od 16. do 20. novembra, otvorena ja danas u Sarajevu.

Institut će sadržaje ove manifestacije organizirati sa ograničenim programom na četiri lokacije u Sarajevu i Ljubuškom, a zbog epidemiološke situacije, prisustvo programima će biti omogućeno samo po pozivu.

„Dugoročni plan Instituta je da ova manifestacija postane tradicionalna i da jednom godišnje predstavi projekte Instituta, naučna saznanja do kojih je Institut došao, ali i da predstavi projekte drugih naučnih institucija i srodnih organizacija koji su od značaja za tradiciju Bošnjaka uopće“, kazala je viša stručna saradnica u Institutu mr. Sumeja Ljevaković- Subašić.

Ovogodišnja manifestacija trebala je ponuditi brojne sadržaje, uključujući i druge naučno-obrazovne institucije Islamske zajednice, ali je Institut zbog epidemioloških okolnosti bio prinuđen da sadržaje svede na minimum.

„Bez obzira na ove okolnosti, sadržaji ovogodišnje manifestacije kao i svi dosadašnji događaji koje organiziramo odgovaraju prvobitnom cilju Instituta da naučna saznanja učinimo dostupnim široj javnosti kroz različite sadržaje koji su prijemčivi široj publici. To činimo organiziranjem izložbi, snimanje dokumentarnih filmova, interaktivnim mapama i prezentacijama i slično“, pojasnila je Ljevaković Subašić.

Dr. hfz. Elvir Duranović, viši naučni saradnik u Institutu, predstavio je sadržaje ovogodišnje manifestacije, najavljujući da će sutra, 17. novembra, u 18.30 sati u sarajevskoj Vijećnici, biti održana promocija knjige i online izložba „Stari ljetnikovci, kule i čardaci“.

Prema predstavljenom programu, u Hadžihalilovića vili na Dobrinji (Centar za kulturu) u 13.00 sati 18. novembra biće održana promocija knjige „Namaz i islamskoj tradiciji Bošnjaka“, dok je istog dana u 18.00 sati u Gazi Husrev-begovoj biblioteci planirana promocija dokumentarnog filma „Kasim-ef. Dobrača“.

Sutradan, 19. novembra, također u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, s početkom u 10.00 sati bit će održan i interni naučni skup „Bibliografija radova o Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini: Austro-ugarski period“.
„Jedan od alima kojim smo se naučno bavili u proteklom periodu je i Munib-ef. Cerić, prvi direktor ‘Ženske medrese u Sarajevu’ koji je porijeklom Ljubušak i ako Bog da, u petak, 20. novembra u 18.00 sati, u Kiraethani u Ljubuškom, biće održana promocija knjige ‘Munib-ef. Cerić – Život i djelo’ – kazao je hfz. Duranović.
Pozvao je sve zainteresirane da sadržaje ove manifestacije prate na društvenim mrežama i medijskim platformama Media centra Islamske zajednice u BiH.

Author

admin