Saopćenje vakufske direkcije: regionalna advokatska komora sarajevo u službi pojedinih advokata koji traže brisanje vakufaPovodom pokušaja instrumentalizacije rada Regionalne advokatske komore Sarajevo u ličnom interesu određenih članova Komore i nasrtaja na instituciju vakufa, Vakufska direkcija Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izdala je saopćenjem koje prenosimo u cjelosti:

  • Regionalna advokatska komora Sarajevo je 27.10.2019. godine organizirala Okrugli sto na temu: „Primjena Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH i Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH u radu Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu“.

Međutim, bili smo iznenađeni kada je prva sesija ovog okruglog stola bila posvećena vakufima i kada su uvodničari govorili o vakufima, iako nemaju dovoljno znanja iz ove oblasti. Na ovaj način Advokatska komora je dopustila da pod nazivom okruglog stola primjene određenih zakona raspravlja o vakufima bez učešća stručnih osoba koje mogu učesnicima dati potpune i valjane informacije o ovom institutu.

Naročito smo iznenađeni bili kada su pojedini advokati koji imaju predmete vezano za vakufe nastojali iskoristiti Advokatsku komoru i izvršiti pritisak na Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu da brišu terete koji su proistekli iz vakufske imovine ili koji su vezani za vakufsku imovinu.

U razgovoru sa nekim advokatima, članovima Regionalne advokatske komore Sarajevo, dobili smo informacije da nisu dobili poziv za okrugli sto što nas dovodi do zaključka da su advokati pozivani selektivno i da nisu svi imali informacija o navedenom okruglom stolu.

Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH i Zakon o zemljišnim knjigama Federacije BiH jasno su odredili procedure brisanja tereta iz zemljišnih knjiga i Zemljišnoknjižni ured ne smije podleći pritiscima pojedinih advokata koji imaju interes kod ovakvih postupaka da brisanje tereta vrše na osnovu podnošenja zahtjeva vlasnika nekretnine bez valjane isprave i bez saglasnosti pravne ili fizičke osobe u čiju korist je ustanovljen teret. Mukate (mukata je zakup vakufskog zemljišta koji je dolaskom Austro-Ugarske upisan u C list ZK izvadaka kao realan teret koji egzistiraju i danas) su realni tereti i kao takvi moraju uživati zakonsku zaštitu.

Također smo iznenađeni stavovima pojedinih advokata da vakufi ne postoje u pozitivnom zakonodavstvu i obzirom da ne postoje, isti trebaju biti brisani iz zvaničnih evidencija. Ovakav stav je posljedica i nepoznavanja instituta vakufa kao imovine koja uživa prava i obaveze kao imovina ostalih fizičkih i pravnih lica.

Jednostranim tumačenjem vakufa od strane pojedinih advokata i prihvatanjem Advokatske komore da se pod njenim okriljem govori o vakufima na jednostran način bez učešća druge strane je nedopustiv i želimo upozoriti Advokatsku komoru da ubuduće kada želi organizirati neki okrugli sto o temi vakufa, da to ne radi bez stručnih ljudi iz ove oblasti.
Ovo je pokušaj do sada najvećeg udara na vakufe nakon završetka agresorskog rata. Ovakav način rada Regionalne advokatske komore Sarajevo nas vraća u period komunizma kada se na sve moguće načine vakuf uništavao. Na ovaj način Regionalna advokatska komora Sarajevo i pojedini advokati zbog problema sa ličnim predmetima vezano za vakufsku imovinu žele uništiti i izbrisati nešto što postoji preko 500 godina.

Međutim, isto tako naglašavamo da su određeni napadi na vakufe rezultat i nepotpisivanja Ugovora između države Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice u BiH, te da rješavanju ovog pitanja treba pristupiti što prije.

Također očekujemo od sudova i zemljišnoknjižnih ureda, da ne podliježu pritiscima pojedinih advokata pa čak i kada se advokati skrivaju iza zvanične institucije kao što je u ovom slučaju bila Regionalna advokatska komora Sarajevo. Očekujemo od sudova i zemljišnoknjižnih ureda da, kao i do sada, nastave raditi svoj posao u skladu sa zakonima i da iz zvaničnih evidencija ne dopuste brisanje vakufa.

Također pozivamo ostale advokate da ne dopuste instrumentalizaciju rada Regionalne advokatske komore Sarajevo u ličnom interesu određenih članova Komore.

Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH je otvorena i spremna na saradnju sa svim institucijama u cilju poštivanja zakonskih propisa i vladavine prava, saopćeno je iz Vakufske direkcije.

Author

admin