KAMPANJA PROTIV POROKA KOCKANJA


shadow

Uvod


U Bosni i Hercegovini je već duži period prisutan ozbiljan i težak porok kockanja i klađenja koji nanosi sve veću materijalnu i moralnu štetu pojedincima ali i društvu u cjelini. Kockanje je široko rasprostranjeno sa mnoštvom suptilnih formi: kladionice, kockarnice-cassino, internet kockanje, igre na sreću i slično. Kladionice kao najmasovniji oblik ovog poroka pristupačne su najširem sloju društva – tinejdžerima, omladini i radnicima, rad kladionica predmet je brojnih kontraverzi, a u pojedinim aspektima poprimio je i političke konotacije.

Cilj je ukazati na opasnost i štetu koju porok kockanja predstavlja prije svega u džematima Islamske zajednice, gradskim i ruralnim područjima. Da bi se porok kockanja zaustavio i suzbio, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je donijela odluku da pokrene aktivnosti podizanja svijesti o štetnosti poroka kockanja. Kampanja se zasniva na islamskom postulatu kockanje je zabranjeno – HARAM.
Dosadašnje aktivnosti na planu edukacije o poroku kockanja (predavanja, hutbe, edukativni tekstovi) dale su određene rezultate u suzbijanju ovog društvenog zla koje, prema dostupnim podacima, uzrokuje bolest ovisnosti, utiče na živote ljudi, porodica i društva u cjelini. Rijaset Islamske zajednice je putem Operativnog tima pokrenuo aktivnosti koje argumentima vjere, savremenim pristupom u odvraćanja od zla i upućivanjem na dobro upozorava na opasnost širenja ovisnosti od kockanja i posljedica koje taj porok donosi sa sobom.

Ciljevi kampanje
a) Informisati o vjerskim postulatima koji su kockanje označili teškim porokom i velikim grijehom, odnosno, zabranjenom aktivnosti;
b) Delegitimizirati kockanje kao pojavu koja se može opravdati bilo kojim vjerskim učenjem uz saradnju sa drugim vjerskim zajednicama;
c) Upozoriti na razarajuće posljedice ovisnosti o kockanju, ekonomskog siromašenja i eroziji društvenih vrijednosti;
d) Predstaviti zabrinjavajuće razmjere zastupljenosti kockanja među svim kategorijama građanstva (uzrast, obrazovanje, materijalni, socijalni i društveni status i drugo);
e) Faktografski predstaviti činjenice koje potvrđuju da je kockanje „sigurni gubitak“, a da je „mogući dobitak“ zabluda;
f) Ukazati na obaveze institucija da kontrolišu primjenu zakonskih propisa o kockanju, te potrebu pooštravanja regulative.

Ciljne skupine
Primarna ciljna skupina prema kojoj su usmjerene aktivnosti su muslimani, članovi Islamske zajednice koji se pozivaju da u potpunosti izbjegavaju bilo koji oblik kockanja i klađenja jer je to veliki grijeh, šejtansko djelo i zabranjena aktivnost.
Dio aktivnosti usmjeren je prema općoj javnosti s ciljem podizanja kritičke svijesti o kockanju kao poroku koji nanosi veliku štetu pojedincu, porodici, cjelokupnom društvu i zajednici. Pored toga, želja nam je da potaknemo određene društvene slojeve, organizacije i institucije sa javnim ovlaštenjima, da budu striktni u primjeni zakonskih propisa koji uređuju ovu oblast, uz mogućnost pooštravanja propisa s ciljem suzbijanja ove pojave.

Aktivnosti Islamske zajednice
Islamska zajednica je svjesna da kockanje kao društveni porok nije moguće suzbiti u kratkom vremenskom periodu. Stoga je u skladu sa vlastitim mogućnostima i resursima koje ima na raslaganju, pristupila realizaciji posebnih aktivnosti koje, u najkraćem, obuhvataju:

Tematski prilozi u glasilima Islamske zajednice:
o Takvim,
o Novi muallim,
o Preporod i drugi;

Edukacija uposlenika na svim nivoima Islamske zajednice prema posebnom programu u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali stručnjaci iz ove oblasti;

Zbornik objavljenih radova “Kocka je zlo” koji sadrži ranije objavljene tekstove o temi kockanju, a koji je priredio Institut za Islamsku tradiciju Bošnjaka;

Provedeno je istraživanje “Motivi, stavovi i percepcije kocke, klađenja i igara na sreću u Bosni i Hercegovini”

Web stranica “kockajezlo.ba”;
U narednom periodu predstoji nam realizacija planskih aktivnosti, poput:

Konferencija o poroku kockanja koji se realizira u saradnji sa našim obrazovnim ustanovama. Nosilac organizacije je Islamski pedagoški fakultet u Zenici, a planiran je za 13. novembar 2019. godine;

Edukacija za uposlenike obrazovnih ustanova Islamske zajednice i drugih koji za to iskažu interes;

Sarajevo, 04. septembar 2019. godine

Author

admin