„Kurbani 2019.“ – Akcija Kojom Se Osnažuje Bh. DruštvoIslamska zajednica u Bosni i Hercegovini, nastavljajući višedecenijsku praksu organizacije klanja kurbana za potrebe obrazovnih ustanova i u humanitarne svrhe, i ove godine organizuje akciju ”Kurbani”.

Kroz akciju nabavke kurbana, podjele kurbanskog mesa i prikupljanja kurbanskih kožica osnažuje se bh. društvo. Od novca za kurbane, koji je uplaćen na račun IZ-e u BiH, kupuju se prvenstveno kurbani od povratnika u manjem bh. entitetu, a preostali dio nabavlja se u ostatku zemlje. U akciji „Kurbani 2018.“, preko računa Rijaseta Islamske zajednice i medresa u BiH, uplaćeno je i žrtvovano ukupno 23.239 kurbana.

Zejnil Rebihić, direktor Uprave za ekonomske i finansijske poslove Rijaseta IZ-e u BiH, naglasio je da se ovom akcijom čuva dostojanstvo naših povratnika:

  • Želimo da kroz akciju „Kurbani“ naši povratnici obezbijede egzistenciju od svog rada i da ne ovise od humanitarne pomoći i socijalnih paketa koji im se dodjeljuju. Na taj način mi čuvamo njihovo dostojanstvo, kazao je Rebihić.

Pripreme za akciju „Kurbani“ traju tokom cijele godine, od tačnog popisa stoke koju mogu obezbijediti povratnici, do osiguranja svih sanitarnih i tehničkih uslova, poput profesionalnog klanja uz konstantno prisustvo imama, zatim hladnjača, te distribucije mesa. Samo životinje s urednim laboratorijskim nalazom se smiju zaklati, a njihovo meso koristiti za ishranu.

  • Akcija „Kurbani“ u organizaciji Rijaseta IZ-e će i ove godine na najbolji mogući način odgovoriti na ekonomsku, socijalnu i humanitarnu situaciju u BiH. Kada je podjela kurbanskog mesa u pitanju, Islamska zajednica prioritet stavlja na odgojno-obrazovne institucije, zatim bolnice, obdaništa, domove za stare, iznemogle i invalidna lica, ističe Bilal Memišević, šef odjela za ekonomske poslove Rijaseta IZ-e u BiH.

Pored jednokratne podjele mesa, posredstvom Ureda za društvenu brigu IZ-e u BiH tokom cijele godine udjeljuje se i prerađeno meso od kurbana. U 2018. godini ugovorena je prerada 58.432,36 kg kurbanskog mesa, čija je vrijednost procijenjena na 292.161,80 KM.

Dugačak je spisak korisnika kojima se dodjeljuju prerađevine od kurbanskog mesa: Crveni križ Federacije BiH, Savez gluhih i nagluhih FBiH, Udruženje – Unija civilnih žrtava rata KS, Međunarodni forum solidarnosti Emmaus (Doboj), CROPS Smoluća (Lukavac), Dom za stara i iznemogla lica Goražde, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ (Fojnica)…

Nivo organiziranosti akcije „Kurbani“ podiže se svake godine, a Islamska zajednica je dokazala sposobnost da realizira ovaj projekat u skladu sa šerijatskim propisima i veterinarsko-sanitarnim standardima. Slijeđenjem šerijatskih propisa i odredbi iz pozitivnog zakonodavstva ostvaruju se pretpostavke da kurbani ispune svoju namjenu.

  • Vodimo računa da emanet koji nam je povjeren ispunimo, odnosno da to što su ljudi izabrali da preko nas realiziraju klanje svog kurbana uradimo, prije svega, u skladu sa šerijatskim propisima. Tek nakon toga mi možemo govoriti o ekonomskim, socijalnim i drugim aspektima koje ova akcija donosi, zaključio je Rebihić.

Kurbani su emanet Islamske zajednice. Oni koji su se odlučili prinijeti žrtvu na ovaj način mogu biti sigurni da je njihov kurban žrtvovan na šerijatski ispravan način i da će meso biti distribuirano na teritoriji cijele BiH, prvenstveno tamo gdje su najveće potrebe za njim.

Author

admin