U ZENICI POČEO NAUČNO-STRUČNI SKUP „SOCIJALNI ASPEKT VAKUFA“


shadow

U okviru manifestacije „Dani vakufa u BiH” Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici i Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organizuju jednodnevni Naučno-stručni skup “Socijalni aspekt vakufa” u hotelu “Zenica“ u Zenici.

Cilj Naučno-stručnog skupa „Socijalni aspekt vakufa“ jeste propitati realne mogućnosti i poziciju vakufa kao institucije u bosanskohercegovačkom društvu, čime se nadilazi razumijevanje njegovog značaja kao historijske pojave i otvaraju perspektive suvremenog kontekstualiziranja u funkciji dobrobiti, kako individualne tako i komunitarne, u Bosni i Hercegovini.
Uvodničar naučnog skupa direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović je kazao da kroz današnji skup žele animirati i informirati javnost o važnosti vakufa u nastanku bosanskohercegovačkih gradova.

“Danas o vakufima govorimo sa naučnog i socijalnog aspekta. Fenomen vakufa je interesantan internacionalnim istraživačkim institucijama a jedan od razloga je što se naziv vakuf nalazi u nazivima nekoliko bh. gradova, kazao je dr. Zajimović.

Intencija Skupa je definirati dimenzije djelovanja vakufa koje su primjenjive za potpunije oblikovanje socijalnog aspekta kao ujedinjujuće domene ukupnosti njegovog djelovanja.

Prorektor Univerziteta u Zenici prof. dr Enes Hašić je rekao da su Univerzitet u Zenici i Islamski pedagoški fakultet počašćeni što su dio ove manifestacije. On je izrazio nadu da će današnji skup pomoći i restituciji odnosno povratku vakufske imovine Islamskoj zajednici.

Premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić je u obraćanju istakao je da se lično zalagao za zaštitu vakufa te da će raditi na tome da se oplemeni i unaprijedi vakuf u budućnosti.

Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici prof. dr. Halil Mehtić je kazao da je cilj današnjeg naučnog skupa da se u savremenim uslovima djelovanja unaprijedi socijalni aspekt vakufa.

“U cilju ekonomskog unaprjeđenja Islamska zajednica mora iznalaziti nova rješenja zaštite vakufa i njegovog unaprjeđenja. Osnovni zadatak vakufa je ispunjavanje općih potreba zajednice bez obzira o kojem segmentu života se radilo.” kazao je dr. Mehtić.

Recenzirani radovi bit će objavljeni u Zborniku radova Naučno-stručnog skupa „Socijalni aspekt vakufa“.

Author

admin