Currently browsing

September 11, 2020

Bošnjaci između nade i straha

Zabrinutost je reakcija Bošnjaka širom svijeta nakon izbora u Crnoj Gori naročito u našoj voljenoj Bosni i Hercegovini, a posebno nakonsaopštavanja rezultata, …